Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo kalendorinių metų pradžios (2008 metų), galima kreiptis nuo 2007 m. gruodžio 1 d. Mokinių tėvai deklaravę gyvenamąją vietą Prienų rajone arba gyvenamosios vietos nedeklaravę, bet gyvenantys Prienų rajone, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje vaikas mokosi. Užpildoma prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti ir pridedami reikalingi dokumentai. Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, mokiniai turi teisę į:- nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (352,50 Lt);- nemokamus pietus ir pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (235 Lt) ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniams gali būti suteikta socialinė parama ir kitais atvejais:- gali būti skiriami nemokami pietūs, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (470 Lt);- nemokami pietūs, pusryčiai, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (352,50 Lt).Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklai laisvos formos prašymą socialiniai paramai mokiniams gauti.Daugiau informacijos galite gauti tel. 6 11 32 arba atvykę į Socialinės paramos skyrių, 136 kab.