Gruodžio 4 dieną ne tik Barboros švęs savo vardadienį. Jiezniečiai galės iškilmingai paminėti ir savo miesto 515 – ąsias gyvavimo metines. 1492 m.gruodžio 4 d.Trakuose didysis kunigaikštis Aleksandras parašė privilegiją, kurioje pirmą kartą paminėtas Jiezno ir Jiezno dvaro vardas.Gruodžio 8 d. žmonės išgirs daug įdomių faktų apie Jiezno praeitį ir dabartį rengiamoje konferencijoje. Habilituotas mokslų daktaras archeologas Algirdas Girininkas apžvelgs apylinkių priešistorę, istorikas Vytautas Kuzmickas pateiks savo istorinių tyrinėjimų faktus, socialinių mokslų daktarai Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė, Elena Kocai apibūdins nūdienos situaciją ir perspektyvas.Šių pranešėjų straipsniai sudarys žymią ruošiamos lokalinės monografijos „Jieznas. Stakliškės“ dalį.     Konferencija įvyks šių metų gruodžio 8 dieną 13 val. Jiezno kultūros centre.Organizatoriai: Prienų rajono savivaldybė, Jiezno seniūnija, Jiezno bendruomenės centras, Jiezno kultūros centras