Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms:Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą, statybos procesą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybą ir dokumentų rengimo taisykles;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos išsimokslinimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 319) 61 107, el. p. vytaute@prienai.lt