Siekiant stiprinti rajono kultūros įstaigas, gerinti jų veiklą,  lapkričio 29 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas reorganizuoti Prienų kultūros centrą, įsteigiant 5 savarankiškus kultūros ir laisvalaikio centrus Prienuose, Balbieriškyje, Jiezne, Stakliškėse ir Veiveriuose (centrai turės savo  padalinius). Reorganizavimo sąlygos bus teikiamos tvirtinti Tarybai iki 2008 m. kovo 30 d.Kultūros centrų reforma buvo įgyvendinama keliuose Lietuvos rajonuose. Laikas  parodė, kad sėkmingiausiai tai atlikti pavyko Panevėžio rajonui. Siekdami susipažinti tiek su teigiamais, tiek su neigiamais reformos aspektais bei rasti atsakymus į rūpimus klausimus, gruodžio 6 d. šiame rajone lankėsi  savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero padėjėjas Leonas Sakalavičius, administracijos direktorius Arūnas Vaidogas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Markūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų kultūros centro direktorės pavaduotojas Rimantas Šiugždinis. Aplankius Ramygalos kultūros centrą, renovuotą Ėriškių kultūros centrą, šio centro filialą –  Linų muziejų, Naujamiesčio seniūnijos kultūros centrą – dailės galeriją, Panevėžio rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su rajono vadovybe bei  visų kultūros centrų vadovais. Viena pagrindinių sąlygų, lemianti aktyvią kultūrinę veiklą Panevėžio rajone, yra tai, jog darbuotojai gauna priedus už kolektyvų pasiekimus bei edukacinę veiklą. Tai sąlygojo labai daug jaunimo kolektyvų atsiradimą. Taip pat šiame rajone kultūros centrų kolektyvų vadovai dirba  ir su  padalinių kolektyvais. Kaip vieną iš reformos privalumų galima įvardinti ir tai, kad įstaigos gauna savarankiško juridinio asmens statusą ir gali pačios dalyvauti projektuose, gauti paramą. Pasak Panevėžio rajono atstovų, dabartiniu laikotarpiu rajone projektinė veikla itin aktyvi. Su Panevėžio rajono kultūros reforma ir esama situacija Prienų rajono delegacija buvo supažindinta itin išsamiai.  Tai buvo labai naudingas vizitas, leidęs ne tik pažvelgti į reformuotą kultūros įstaigų veiklą iš šalies, bet ir pasisemti patirties. Pasak susitikime dalyvavusių kultūros darbuotojų, jie esama situacija patenkinti ir nieko keisti nenorėtų.