D A R B O T V A R K Ė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-254 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl komisijos sudarymo.                                                                                                                                     Pranešėjas Vytautas Kiguolis3. Dėl 2007 metų savivaldybės buidžeto patikslinimo.                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl katilinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė5. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos krepšinio sporto klubui „Prienai“ ir klubo buveinės adreso pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė6. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį.                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė7. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos 2007 m. rugsėjo 10 d. sutarties Nr. D1-538 pakeitimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-227 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė8. Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų infrastruktūros objektų išdėstymo prie magistralinių ir krašto kelių schemos-specialiojo plano korektūros patvirtinimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė9. Dėl detaliojo plano Miško g. 1, Prienų m. rengimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė10. Dėl specialiojo plano Naujųjų Vangų k., Prienų r. sav. rengimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė 11. Dėl detaliojo plano Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. rengimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė13. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė14. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2008 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.                                                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas  15. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas16. Dėl delspinigių UAB „Prienų energija“.                                                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas17. Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                                        Pranešėjas Valentas RažanskasSavivaldybės meras                                                                                       Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.