Artėjant didžiosioms metų šventėms, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais savivaldybės vadovybė pakvietė rajono dvasininkus. Į gruodžio 18 d. vykusį susitikimą atvyko Prienų, Stakliškių, Veiverių, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Išlaužo, Šilavoto, Skriaudžių ir Užuguosčio klebonai.Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko teigimu, rajono vadovybei svarbu išgirsti, kaip gyvena religinės bendruomenės, kokie jų sumanymai bei aktualiausios problemos. Kaip viena didžiausių bėdų beveik kiekvienoje seniūnijoje buvo įvardinta bažnyčios būklė. Daugumoje jų reikia kapitalinio remonto. Taip pat kai kurie rajono klebonai pažymėjo laidojimo namų poreikį. Iki šiol rajono savivaldybės biudžete parama religinėms bendruomenėms nebuvo numatyta. Formuojant  2008 m. biudžetą, planuojama skirti lėšų ir krikščioniškosioms bendruomenėms remti. Ir nors savivaldybė bažnyčių restauravimo darbų remti galimybių neturi, tačiau gali skirti lėšų kitiems poreikiams. Dauguma klebonų išsakė norus bažnyčioje įrengti apsaugos sistemas, žaibolaidžius. Ši parama padėtų atlikti ir smulkius remonto darbus. Susitikimo metu taip pat akcentuota, kad projektai – svarbus lėšų šaltinis, o savivaldybės darbuotojai gali padėti paruošti reikiamus dokumentus, nukreipti į reikiamas įstaigas.Prienų miesto bažnyčios klebonas Jonas  Baliūnas pasidžiaugė šiuo susitikimu ir patikino, kad savivaldybės dėmesys religinėms bendruomenėms  –  svarbus. Pasak dvasininkų, politikų dėmesys gali būti postūmis dar glaudesniam bažnyčios, švietimo ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimui. Taip pat jis yra svarbus rodiklis ir siekiant paramos tiek iš valstybinių, tiek iš užsienio fondų.