2008 m. Prienų rajono kultūros centrų numatomų organizuoti renginių planas(Išsamiau)