PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIODARBOTVARKĖ2008-02-28 (ketvirtadienis), 10 val.1. Dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-285 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo“ pakeitimo. Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo.Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo.Pranešėjas Virginijus Slauta9. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.Pranešėjas Virginijus Slauta10. Dėl VšĮ Balbieriškio, Jiezno, Veiverių ir Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrų vyriausiųjų gydytojų tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Slauta11. Dėl VšĮ Prienų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2007 metų ataskaitos. Pranešėja Aldona Matusevičiūtė12. Dėl VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2007 metų ataskaitos.Pranešėja Jūratė Studinskienė13. Dėl pritarimo 2008-2013 metų prioritetinių projektų sąrašui. Pranešėjas Andrius Cechanavičius14. Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (Su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro įstatais galima susipažinti savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje). Pranešėjas Valentas Ražanskas15. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius ir autobusą. Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl savivaldybės turto privatizavimo. Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo. Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešėjai bibliotekai ir Prienų kultūros centrui.   Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti administracinių pastatų patalpas ir katilinės įrangą.Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl turto nurašymo.Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl katilinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo.Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl atsisakymo pirmenybės teise pirkti parduodamas žemės sklypo dalis.Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl kompiuterių įrangos perėmimo.Pranešėja Zita Mažeikienė24. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.     Pranešėja Zita Mažeikienė25. Dėl sutikimo perimti valstybės valdomas negyvenamąsias patalpas.Pranešėja Zita Mažeikienė26. Dėl detaliųjų planų rengimo.Pranešėja Dalia Joneliūnienė27. Dėl žemės sklypo, esančio F. Vaitkaus g. 78, Prienų m., detaliojo plano patvirtinimo.Pranešėja Dalia JoneliūnienėINFORMACIJA apie Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. Bendrojo plano I etapo (2005-2007 m.) rezultatus bei rekomenduojamus pokyčius 2008-2012 m.Pranešėjas Rimvydas ZailskasSavivaldybės meras                                                                   Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.