Skriaudžių kultūros centre 2008 m. balandžio 12 d. vyks 4–asis Vokalinės muzikos festivalis – konkursas  “Iš širdies į širdį – 2008”Norintys dalyvauti 4-jame Vokalinės muzikos festivalyje – konkurse „Iš širdies į širdį – 2008“, iki 2008 m. kovo mėn. 28d. privalo atsiųsti užpildytą festivalio dalyvio paraišką ir  spalvotą, kokybišką solisto ar kolektyvo nuotrauką.Paraišką ir nuotrauką pateikti el. paštu  virginijakc@gmail.com arba siųsti adresu: Skriaudžių kultūros centras, Jaunimo g. 11a, Skriaudžiai LT-59030, Prienų r., Lietuva Telefonai pasiteirauti: 8 685 18482, 8 682 11075  Virginija NaudžiūtėFESTIVALIO – KONKURSO NUOSTATAIDALYVIO PARAIŠKA