Apibendrinti Prienų rajono savivaldybės mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai