Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su kaimo plėtra, žemės ūkiu bei melioracija, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;turėti vairuotojo pažymėjimą;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto   pareigoms:Lygis: A .Kategorija: 9Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties;būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, kiek tai susiję su biudžeto sandara, viešuoju administravimu, vietos savivalda, rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;mokėti dirbti kompiuterinėmis raštvedybos  programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;turėti 3 metų darbo patirtį ekonomikos srityje.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).6. vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją (žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]