Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 posėdžio
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero veiklos 2007 metų ataskaitos.
Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.
Pranešėjas Arūnas Vaidogas
3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Juozu Padvelskiu.
Pranešėja Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų.
Pranešėja Vytautė Draugelytė
5. Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų kultūrinio aptarnavimo zonų, nuostatų, etatinių pareigybių ir tarnybinių atlyginimų koeficientų bei reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
Pranešėjas Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės Užuguosčio pagrindinės mokyklos likvidavimo.
Pranešėjas Rimvydas Zailskas
8. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
Pranešėja Nijolė Paužienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos.
Pranešėja Violeta Gaidienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo tvarkos patvirtinimo.
Pranešėjas Juozas Krikštolaitis
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Andrius Cechanavičius
12. Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2008 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo.
Pranešėjas Virginijus Slauta
13. Dėl konkursų Prienų rajono savivaldybės tarybai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms nuostatų patvirtinimo.
Pranešėjas Virginijus Slauta
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo.
Pranešėjas Donatas Šimukonis
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Donatas Šimukonis
16. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Zita Mažeikienė
17. Dėl sutikimo perimti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą.
Pranešėja Zita Mažeikienė
18. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Prienų kultūros centrui patikėjimo teise ir panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Pranešėja Zita Mažeikienė
19. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, VšĮ Prienų PSPC ir kaimo bendruomenei „Nemuno link“.
Pranešėja Zita Mažeikienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl įgaliojimų, susijusių su gyvenamųjų patalpų savininko funkcijų vykdymu, seniūnijų darbuotojams“ pakeitimo.
 Pranešėja Zita Mažeikienė
21. Dėl gaisrinio automobilio perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos aviacijos muziejui.
Pranešėja Zita Mažeikienė
22. Dėl baldų perdavimo Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centrui.
Pranešėja Zita Mažeikienė
23. Dėl butų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos balansą.
Pranešėja Zita Mažeikienė
24. Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse.
 Pranešėja Zita Mažeikienė
25. Dėl turto perėmimo.
Pranešėja Zita Mažeikienė
26. Dėl švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimo nuostatų patvirtinimo.
 Pranešėjas Valentas Ražanskas
27. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Pranešėjas Valentas Ražanskas
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.
 Pranešėjas Valentas Ražanskas
29. Dėl 2008 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.
 Pranešėjas Valentas Ražanskas
30. Dėl 2008 metų daugiabučių namų modernizavimo programos techninių projektų rengimo.
Pranešėjas Valentas Ražanskas
31. Dėl VšĮ Prienų ligoninės šilumos kainos nustatymo.
 Pranešėjas Valentas Ražanskas
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-281 „Dėl komisijos UAB „Prienų energija“ investicijoms kontroliuoti“ pripažinimo netekusiu galios.
 Pranešėjas Valentas Ražanskas
33. Dėl Prienų miesto bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
34. Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelių detaliųjų planų rengimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
35. Dėl žemės sklypo Pievų g. 36, Prienų m. detaliojo plano rengimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
36. Dėl žemės sklypo Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
37. Dėl žemės sklypų, esančių Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
38. Dėl Gandrų ir Kėkšto gatvių sodo bendrijoje „Aronija“, esančioje Papilvio k., Veiverių sen., Prienų r. sav., geografinių charakteristikų pakeitimo.
Pranešėja Dalia Joneliūnienė
Savivaldybės meras                                                                   Alvydas Vaicekauskas
Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia.