Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim… Aleliuja“ aidai Prienuose:                     Kovo 28 d. 18 val. – Svečių iš Latvijos – Strenči muzikos mokyklos choro, ansamblio „Fantazija“ ir                                                       solistų – koncertas Prienų kultūros centre;                     Kovo 30 d. 10 val. – Vyrų choro „Varpas“ (Lietuva) koncertas Prienų Kristaus Apsireiškimo                                                       bažnyčioje.                                                      Maloniai kviečiame. Įėjimas nemokamas.