Lietuvos nacionalinis projekto MODEL koordinatorius, Kauno regiono Energetikos instituto direktorius Feliksas Zinevičius, pristatydamas projektą teigia, kad šis projektas suteiks savivaldybėms galimybę gauti informaciją apie atskirų savivaldybių energetikos padalinių vaidmenį ir atsakomybę vykdant ES reikalavimus. Šis projektas, padės dalyvaujantiems partneriams parengti savivaldybių energetikos programas, rasti atitinkamą vietą atsinaujinančios energijos gamybai bei energijos taupymui. MODEL projekte dalyvauja Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir keturios Lietuvos savivaldybės. Alytaus m. savivaldybės meras Č. Daugėla, Kauno m. savivaldybės meras A. Kupčinskas, Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, buvęs Birštono savivaldybės meras A. S. Zenkevičius, kurių interviu patalpinti „Energiecities” biuletenyje, džiaugiasi šiais pasiekimais ir tikisi praktinės naudos savo miestų ir rajonų gyventojams. Tikimasi, kad šis projektas taps pavyzdžiu gyventojams ir savivaldybėms racionaliai vartoti energiją. http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/News_LITHUANIA.pdf”