DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                                      Pranešėjas Arūnas Vaidogas2. Dėl Nacionalinei vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių etatinių pareigybių normatyvų patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos steigėjo funkcijų perėmimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus steigimo ir gimnazijos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl Prienų rajono švietimo centro dalyvavimo projekte.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų, biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų, etatinių pareigybių, tarnybinių atlyginimų koeficientų ir kultūrinio aptarnavimo zonų patviritnimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas zailskas10. Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2008/2009 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė paužienė11. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės ir papildomų etatų steigimo Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl pritarimo 2008-2013 metų prioritetinių projektų sąrašui“ pakeitimo.                                                                                                                      Pranešėjas Andrius Cechanavičius13. Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2008 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo.                                                                                                                       Pranešėjas Virginijus Slauta14. Dėl turto vertės padidėjimo.                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino su uždarąja akcine bendrove „Prienų vaistinė“ nustatymo.                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl savivaldybės turto dalių pardavimo.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl lengvojo tarnybinio automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas21. Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros 2008 metų programos lėšų paskirstymo patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas22. Dėl UAB „Lietuviškas midus“ bazinės šilumos kainos nustatymo.                                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas23. Dėl pritarimo sutarčių pasirašymui.                                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl žemės sklypo, esančio Kukiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl V. Mykolaičio-Putino ir Lakštingalų gatvių Prienų mieste geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-92 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės mero pavaduotojas                                                     Kęstutis Palionis                                                                                                                         čia.