Prienų rajono savivaldybė, įgyvendindama jaunimo veiklos programą,skelbia nuotraukų konkurso jaunimui „Prienai: aš, tu, mes“ antrąjį etapą „Maži pavasario stebuklai“.Konkurso dalyvių amžius – 14-29 m.Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų,profesinio lavinimo mokyklų mokiniai, mokinių komandos, papildomojo ugdymo būreliai,Prienų rajono jaunimas.Nuotraukas, kuriose turi atsispindėti pavasario ir jaunimo tematika, balandžio 21 – birželio 1 d. reikia pristatyti į Prienų rajono savaivaldybės 228 kabinetą.Kontaktai: tel.: (8 319) 61 135, el.p.: [email protected]