Mero 2008 m. balandžio 21 d.potvarkis  Nr. (2.1)-P1-9  „DĖL 2007–2008 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS“