2007 m.  vasarą pateikta paraiška stoti į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją – DOUZELAGE, kurios pagrindinė veikla siejama su kultūros, jaunimo ir sporto projektais. Balandžio 23 – 25 d. Prienuose lankysis šios asociacijos prezidentas Edas Vėberis. 24 d. įvyksiančiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svečias iš Liuksenburgo pristatys pačią asociaciją, jos veiklą ir galimybes Prienams tapti Europos susigiminiavusių miestų asociacijos nare. www.douzelage.org