Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos tikslas yra savivaldybės kompetencijos ribose užtikrinti eksploatuojamų statinių priežiūrą, skatinti ir spartinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos procesą, užtikrinti keleivių pervežimą socialiai būtinais maršrutais.Specialieji reikalavimai:išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, įmonių ir bendrijų veiklą, raštvedybą ir dokumentų rengimo taisykles;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities,  socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]