Kultūros veiklos programų (projektų) konkurso rezultatai2008-04-30Prienai     Kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisija užregistravo 56 paraiškas.     Pagal pateiktas paraiškas buvo prašoma 280 327,17 Lt.      Kultūros veiklos programų (projektų) konkursui Prienų rajono savivaldybė skyrė 70 000 Lt, Kauno apskrities viršininkas R. Morkevičius 2008 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl lėšų kultūros ir meno projektams finansuoti 2008 m. iš Regiono kultūros plėtros programos Kauno apskrities miestų ir rajonų savivaldybių administracijoms skyrimo ir sutarties formos patvirtinimo“ Prienų rajono savivaldybės administracijai skyrė 16 600 Lt .      Ekspertų komisija, susidedanti iš 7 narių (pirmininkas mero pavaduotojas K. Palionis), atsižvelgdama į vertinimo kriterijus – idėjos originalumą, tradicijų tęstinumą, rėmėjų pritraukimą, atitikimą prioritetus bei auditorijos masiškumą – konkurso nugalėtojais pripažino šiuos paraiškų teikėjus (pagal registraciją):

Eil.Nr.
Projekto pavadinimas
Teikėjas

Lėšos Lt

  1.
„Po klevu,“ rajono mokyklų ir Lenkijos Respublikos lietuviškų  mokyklų jaunųjų talentų šventė
Balbieriškio pagrindinė mokykla
 500

  2
„Duonos kelias iki stalo“
Prienų krašto muziejus
5000

  3.
„Nuspalvinkime mūsų miestą“
Švietimo centras
1500

  4.
„Auskit, vykit mano rankos“
Prienų krašto muziejus
2000

  5.
„Laisvės skrydžio dvidešimtmetis“
Stakliškių kultūros centras
1000

  6.
„Amatų dienos Veiveriuose“
A. Kučingio meno mokykla
2000

  7.
„Iš širdies į širdį,“ 4-asis, tarprajoninis vokalinės muzikos festivalis
Skriaudžių kultūros centras
3460

  8.
„Dzindzakės žemei prašnekus,“ kraštotyrininko, pedagogo, etnologo Pr. Juozapavičiaus atminimo 20- mečiui
„Versmės“ leidykla, Jieznobendruomenės centras
2000

  9.
„Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“, rajoninė dainų šventė
Prienų kultūros centras
12000

10.
„Vėtrungė“, trečiasis respublikinis klojimo teatrų festivalis
Naujosios Ūtos kultūros centras
3000

11.
„Susipažinkime su saulėtąja Portugalija“, pažintinis kultūrinių mainų kelių etapų projektas.
Ašmintos kaimo bendruomenė „Bagrėno dvaras“
 300

12.
„Putine, baltasai“, literatūrinių, kultūrinių renginių ciklas V. Mykolaičio – Putino 115 metinėms
Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“
Kauno apskritis

13.
„Europa be sienų“, tarptautinis šokių festivalis Portugalijoje
Balbieriškio kaimo bendruomenė „Balbieriškis“
8000

14.
„Davatkynas – dvasingumo sala“, renginių ciklas
Prienų krašto muziejus
2500

15.
„Veiverių krašto partizanų takais“, ekspedicija Veiverių seniūnijoje
Prienų krašto muziejus
3500

16.
„5-asis Šiaurės Baltijos šalių chorų festivalis“ Estijoje
Prienų kultūros centras
7000

17.
„Ilgesio dainos“, romansų vakaras
Prienų kultūros centras
 700

18.
„Susukime ratą jaunystės vardu“, pagyvenusių žmonių šokių kol. „Vajaunas“ 10-metis
Prienų kultūros centras
1000

19.
„Proxima“, respublikinis vaikų ir jaunimo modernaus šokio festivalis
Prienų kultūros centras
1500

20.
„Kalėdų miestas“
Prienų bendruomenė
2500

21.
„Abipus Nemuno“, Paprienės mikrorajono šventė
Prienų bendruomenė, Prienų seniūnija
2000

22.
„Keliaujantis knygų karavanas“
Prienų viešoji biblioteka
2000

23.
„Vasaros šypsena,“ Šilavoto ir Marijampolės rajono Atanavo bendruomenių šventė
Šilavoto bendruomenės centras
1000

24.
„Dzūkų tautinis rūbas“, edukacinė programa.
Vyšniūnų kultūros centras
 700

25.
„Prienų miesto šventė“
Prienų kultūros centras
7840

26.
„Griežia Jieznas“
Kraštiečių klubas „Jieznelė“
Kauno apskritis

27.
„Ringio ringiai“, tęstinis Respublikinis lietuviško šokio festivalis
Balbieriškio kaimo bendruomenė„Balbieriškis“
Kauno apskritis

28.
„Liaudies muzika – ryšys tarp Lietuvos ir Latvijos“
„Žiburio“ gimnazija
4000