2007 m. Prienai pateikė paraišką stoti į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją DOUZELAGE.  Balandžio 23–25 dienomis DOUZELAGE prezidentas Edas Vėberis atvyko pristatyti šią asociaciją Prienų rajono savivaldybės Tarybai, krašto bendruomenei ir susipažinti su Prienais kaip miestu kandidatu. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje DOUZELAGE prezidentas kreipėsi į Tarybą akcentuodamas, kad yra daug miestų, susietų tiesioginės partnerystės ryšiais, tačiau tik DOUZELAGE  bendradarbiavimas vyksta tarp 21 Europos Sąjungos miestų – asociacijos narių. Įdomu tai, kad iš kiekvienos šalies priimamas tik vienas miestas. Asociacijos, kuriai ypatingą dėmesį skiria Europos Komisija, veikla itin plati, tačiau daugiausiai ją galima sieti su švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto projektais. Yra įkurtas ir specialus jaunimo pakomitetis, teikiantis daugybę įvairių programų projektų. Šalia projektinės veiklos asociacija rengia ir įvairius seminarus. Pasak DOUZELAGE prezidento, aukšti asociacijos pasiekimai, jos veiklos kokybė parodo, ką reiškia artimas bendradarbiavimas tarp miestų narių, ir pabrėžė, kad pagrindinį vaidmenį joje  vaidina vietinė valdžia.Viešėdamas Prienuose svečias iš Liuksemburgo susipažino su krašto kultūrinėmis veiklomis, lankėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kur vyko betarpiškas bendravimas su mokiniais bei buvo  pristatyta jų veikla. Aplankytos ir vienos ryškiausių rajono įmonių –  UAB „Doleta“ ir AB „Sportinė aviacija“.                          Prienų rajono delegacija gegužės 8-11 d. dalyvaus 32-ojoje Douzelage konferencijoje Turi  (Estija). Čia savivaldybės atstovai miestams – nariams pristatys Prienus, o po pristatymo vyks balsavimas dėl priėmimo į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją. Pasak DOUZELAGE prezidento, jis nemato kliūčių Prienams tapti 22 asociacijos nariu, kadangi miestas atitinka visus kriterijus bei turi puikias galimybes ir projektinę patirtį įsijungti į šį municipalitetų veiklos tinklą.