2007 m. Prienų rajono savivaldybė pateikė paraišką stoti į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją DOUZELAGE, kurioje bendradarbiauja 21 Europos Sąjungos miestas – asociacijos nariai. Šios organizacijos, kuriai ypatingą dėmesį skiria Europos Komisija, veikla itin plati, tačiau labiausiai didžiausias dėmesys skiriamas švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto projektams. Asociacijoje veikia Jaunimo taryba, teikianti daugybę įvairių projektų, susijusių su jaunimo iniciatyvumo ir veiklumo skatinimu bei jaunų žmonių įtraukimu į sprendimų priėmimo procesus. Šalia projektinės veiklos asociacija rengia ir įvairius seminarus. Įdomu ir tai, kad vieną šalį gali atstovauti tik vienas miestas.
  Šių metų balandžio mėnesį DOUZELAGE prezidentas Edas Vėberis buvo atvykęs pristatyti šią asociaciją Prienų rajono savivaldybės Tarybai, krašto bendruomenei. Svečias iš Liuksenburgo taip pat pabuvojo Prienų krašto muziejuje, „Žiburio“ gimnazijoje, kur bendravo su mokiniais bei mokytojais, apsilankė UAB „Doleta“ ir AB „Sportinė aviacija“. Savo vizito metu jis pareiškė, kad nemato kliūčių mūsų miestui tapti DOUZELAGE nariu, kadangi Prienai atitinka visus asociacijos keliamus kriterijus miestams – kandidatams.
Gegužės 8-11 d. Estijoje Turi  mieste vyko 32-oji DOUZELAGE konferencija, kurioje dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės delegacija: Mero patarėja Rima Zablackienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimondas Markūnas, Investivijų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Griauslys ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Valalytė. Konferencijoje mūsų rajono atstovai pristatė Prienų rajono savivaldybę, jos veiklas ir būsimus planus įvairiose srityse. Po pristatymo vyko balsavimas dėl Prienų priėmimo į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją, kuriame visų miestų – asociacijos narių – atstovai vieningai pasisakė „už“. Taigi, Prienai tapo 22-uoju miestu Europos susigiminiavusių miestų asociacijoje DOUZELAGE.