Valstybės remiami būsto kreditai, teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą.Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės  remiamus kreditus būstui įsigyti pagal šį įstatymą, valstybės parama bus teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokų dalį ir teikiant subsidiją suteiktam kreditam padengti.Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3085) asmenims, gavusiems kreditą būstui įsigyti, taikomos mokesčių lengvatos.Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti ar rekonstruoti ) turi asmenys (šeimos), kurių metinės pajamos ir turtas, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka, prieš valstybės paramos suteikimo metus neturi viršyti šių dydžių:Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 25000 litų ir turtas – 31000 litų;Dviejų ar trijų asmenų  šeimos grynosios metinės pajamos – 35000 litų ir turtas – 63000 litų;Keturių ir penkių šeimos grynosios metinės pajamos – 42000 litų ir turtas – 84000 litų;Šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 7200 litų ir turtas – 20000 litų.Valstybės remiamas būsto kreditas suteikiamas: iki 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;iki 240 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta –dviejų ir daugiau asmenų šeimai;iki 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį.Smulkesnė informacija – Prienų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (Laisvės a. 12, Prienai, 118 kab.).