Prienų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu pirks butą, dalį gyvenamo namo arba gyvenamą namą Išlaužo sen. Prienų r. sav. (pageidautina Išlaužo k.arba Lapupio k.).  Paraiška – pasiūlymas rengiamas lietuvių kalba. Pasiūlyme turi būti nurodyta: Savininko ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, trumpa gyvenamų patalpų charakteristika (statybos metai, esami patogumai, kada paskutinį kartą darytas remontas, kokie yra skaitikliai, ar gyvenamos patalpos tuščios), kontaktinis telefonas, pasiūlymo kaina litais (į kainą turi būti įskaityti visi pardavimo mokesčiai bei visos kitos su pardavimu susijusios išlaidos), parduodamo objekto apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti, taip pat kontaktinis telefonas). Prie paraiškos-pasiūlymo būtina pridėti nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, kadastrinių matavimų (inventorinės) bylos kopiją. Pasiūlymas (su priedais) savininko ar jo įgalioto asmens turi būti pasirašytas, pateikiamas raštu užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta ,,gyvenamųjų patalpų pirkimas“. Galutinis pasiūlymo pateikimo terminas 2008 m. birželio 2 d. 1400 val.  Pasiūlymų pateikimo vieta – Laisvės a. 12, Prienų m. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sekretoriatas (101 kab.). Pirkimo skelbiamų derybų būdu nuostatus galima gauti Prienų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (Laisvės a. 12, Prienai, 109 arba 118 kab.).
 Tel. 8 319 61 144, 8 319 61 123.