Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3–99 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programa, kurios tikslas – remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius asmenis.   Išsamesnę informaciją galite rasti internetiniu adresu https://www.prienai.lt/go.php/lit/2008_m._balandzio_24_d./6796, taip pat galite kreiptis rašydami el. paštu [email protected] arba skambindami telefonu (8 319) 61 135.