DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo.                                                                                                        Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.                                                                                                        Pranešėja Vyatutė Draugelytė3. Dėl konkursų komisijų sudarymo.                                                                                                        Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Zita Kuzminskiene.                                                                                                        Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo prioritetų nustatymo 2008-2010 m.                                                                                                        Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės.                                                                                                        Pranešėja Vytautė Draugelytė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų patvirtinimo.                                                                                                        Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                        Pranešėjas Leonas Sakalavičius9. Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2008-2009 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo.                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė11. Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo.                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė12. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                        Pranešėja Violeta Gaidienė13. Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė14. Dėl VšĮ Prienų ligoninė vyriausiojo gydytojo 2007 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                       Pranešėjas Virginijus Slauta15. Dėl pritarimo projektams, numatomiems teikti 2009-2011 m. valstybės investicijų programai.                                                                                                       Pranešėjas Andrius Cechanavičius16. Dėl pritarimo investiciniam projektui, įgyvendinamam iš privatizavimo fondo lėšų 2008 metais.                                                                                                       Pranešėjas Andrius Cechanavičius17. Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                       Pranešėjas Juozas Krikštolaitis18. Dėl privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis gyvenamojo namo , esančio Daukšiagirės k. Prienų r. sav., pradinės pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl gyvenamojo namo, esančio Dvylikių k. Prienų r. sav., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl patalpų Kauno g. 56 Veiverių mstl. Prienų r. sav. paskirties pakeitimo.                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą J. Lukšos g. 3 Prienų m.                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros 2008 metų programos lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo.                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas25. Dėl pritarimo, kad būtų pasirašytos sutartys.                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo vietų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas28. Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė29. Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-56 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                         Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                 Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.