Apžiūros-konkurso „Gražiausia Prienų miesto sodyba“ nuostatai.