„Tu Europai: Jaunimas Europai“ – taip pavadintas projektas suteikė galimybę net 20 asmenų delegacijai, sudarytai iš Prienų rajono savivaldybės atstovų, „Žiburio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos mokytojų bei 12 mokinių, aplankyti Bitetto miestą (Italija). Pažintis su šia savivaldybe prasidėjo praėjusių metų pavasarį, kada buvo įgyvendinamas mokytojos I. Šneiderienės inicijuotas moksleivių mainų projektas. Jo metu užsimezgė pažintys ir tarp savivaldybių, o rudenį jau buvo teikiamas projektas Europos Komisijai, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo ir Prienų rajono savivaldybė.Projekto tikslas – užmegzti tvirtus ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius tarp miestų. Savaitę trukusiame projekte didžiulis dėmesys buvo skirtas Europos Sąjungai. Surengtas seminaras „Jaunimo mobilumas ir Europos politika“ , o Europos dienai paminėti –  konferencija „Gegužės 9-oji ir Europos diena”. Projekto programa buvo įvairi, leido pažinti Bitetto švietimo sistemą, pamatyti šio miesto bei visos Bari apskrities architektūrinius statinius, kultūrinį gyvenimą.Džiugu, kad tai – ilgalaikis projektas, truksiantis iki 2013 metų, todėl vizito metu pasirašyta miestų dvynių bendradarbiavimo sutartis bus tvirtas pagrindas ateities sumanymams ir planams.Vis tik norėtųsi paminėti, kad svarbi ne tik įgyvendinta projekto programa. Ne mažiau reikšminga ir įdomu kiekvienam dalyviui buvo artimai pažinti šiltus to krašto žmones, visiškai kitokį jų gyvenimo būdą ir begalinį svetingumą.