Prienų rajono savivaldybės administracija  ieško pakaitinio valstybės tarnautojo į laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (lygis A, kategorija 9) pareigas. Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam prilygintą išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, Archwiev, AutoCad, GIS). Kreiptis  į Prienų rajono savivaldybę adresu: 126 kab., Laisvės a. 12, Prienai, tel. (8 319) 61 107.