Birželio 6-ąją  Prienuose lankėsi LR Vyriausybės vadovas Gediminas Kirkilas. Vizito pradžioje Ministras Pirmininkas susitiko su savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku, savivaldybės Tarybos nariais, administracijos skyrių vedėjais. Vėliau svečias apžiūrėjo buvusį „Revuonos“ viešbutį. Rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko prašymu į Vyriausybės vadovą kreiptasi  dėl buvusio „Revuonos“ viešbučio, šiuo metu priklausančio LR aplinkos ministerijai, ir  Balbieriškio kaimo seklyčios patalpų, priklausančių Valstybės turto fondui, grąžinimo Prienų rajono savivaldybei. Kalbėtasi ir dėl pastaruoju metu itin padidėjusio krovininių automobilių eismo per miestą F. Martišiaus gatve. Tikimasi, kad Ministras Pirmininkas tarpininkaus derantis dėl finansinės paramos aplinkkeliui tiesti. Taip pat svečio vizito metu buvo išsakyti nuogąstavimai, kad iki šiol Prienų rajono savivaldybei nepervedamos lėšos iš privatizavimo fondo mokytojų atlyginimams kelti.Susitikime su rajono savivaldybės Tarybos nariais, administracijos skyrių vedėjais pateikta daug pasiūlymų bei nuomonių, kokius sprendimus turėtų priimti Vyriausybė. Aptarta  daugybė įvairiausių klausimų bei prieita prie vieningos nuomonės, kad būtina siekti procedūrų  ES paramai gauti supaprastinimo, taip pat svarbu dar kartą apsvarstyti regioninės dimensijos lėšų paskirstymą. Į Ministrą Pirmininką buvo kreipiamasi ir dėl „Mokinio krepšelio“ metodikos mažesnėms, ypač kaimo mokykloms, diferencijavimo, kartelinių pieno perdirbimo įmonių susitarimų priežiūros ir kontrolės, policijos darbo kaimo vietovėse efektyvumo didinimo ir kt.