DARBOTVARKĖ1. Prienų rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto  veiklos ataskaita.Pranešėjas Saulius Narūnas2. Prienų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto  veiklos ataskaita.Pranešėjas Vladas Martinkus3. Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo.Pranešėjas Raimundas Markūnas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo.Pranešėjas Raimundas Markūnas5. Dėl Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo.Pranešėjas Raimundas Markūnas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo.Pranešėjas Raimundas Markūnas7. Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo (Su nuostatais galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sportro skyriuje).Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-101 „Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų, biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų, etatinių pareigybių, tarnybinių atlyginimų koeficientų ir kultūrinio aptarnavimo zonų patvirtinimo“  pakeitimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl Prienų krašto muziejaus etatų sąrašo pakeitimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas11. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.Pranešėja Nijolė Paužienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo.Pranešėja Nijolė Paužienė13. Dėl 2008 m. žemės nuomos mokesčio.Pranešėja Nijolė Paužienė14. Dėl 2008 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.Pranešėja Nijolė Paužienė15. Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo.Pranešėjas Juozas Krikštolaitis16. Dėl leidimo privatizuoti ūkinį pastatą lengvatinėmis sąlygomis.Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl leidimo nurašyti turtą.Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl kompiuterių įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms.Pranešėja Zita Mažeikienė19. Ataskaita apie Prienų rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą už 2007 metus.Pranešėja Zita Mažeikienė20. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2007 metų ataskaitų.Pranešėja Violeta Gaidienė21. Dėl papildomų 2008 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir dėl 2008 metų papildomų tikslinių lėšų paskyrimo.Pranešėjas Valentas Ražanskas22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėjas Valentas Ražanskas23. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.Pranešėja Rima Sodaitienė24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-152 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.Pranešėja Rima SodaitienėSavivaldybės meras                                                      Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.