Nuo naujų mokslo metų pradžios nemokamus pietus gaus visi mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas, nepriklausomai nuo jų tėvų gaunamų pajamų. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo programas, turės teisę gauti nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, t. y. 427,5 Lt (nuo rugpjūčio 1 d. 525 Lt). Nuo šiol nemokami pusryčiai bus skiriami mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 1 VRP dydis, t. y. 285 Lt (nuo rugpjūčio 1 d. 350 Lt). Iki šiol nemokami pusryčiai buvo skiriami tik socialinės rizikos šeimų vaikams ir ypatingais atvejais, įvertinus šeimų gyvenimo sąlygas. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio, t. y. 427,5 Lt (nuo rugpjūčio 1 d. 525 Lt).Prieš naujus mokslo metus mokinio reikmenims įsigyti bus skiriama visiems vienoda 120 procentų MGL dydžio suma – 156 litai. Parama mokinio reikmenims įsigyti bus teikiama pinigais, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys auga socialinės rizikos šeimoje. Tokie mokiniai bus aprūpinami individualiai. Taip pat yra paankstinta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams data – nuo liepos 1 d., kad visi mokiniai laiku gautų jiems garantuojamą valstybės paramą. Vienas iš mokinio tėvų (įtėvių) gali kreiptis į mokyklą, kurioje vaikas mokosi. Užpildoma prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti ir pridedami reikalingi dokumentai. Įstatymu supaprastinta socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarka – pateikus prašymą gauti socialinę paramą mokiniams prieš prasidedant mokslo metams, nemokamas maitinimas bus skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Daugiau informacijos teirautis  Socialinės paramos skyriuje, 136 kab., tel. 61 132 arba  www.prienai.lt – Socialinė parama.