2008 m. birželio mėn. 17–21 d. Kauno regiono plėtros agentūra organizavo regioninį bendradarbiavimo vizitą į Ispaniją, kurio tikslas – užmegzti glaudesnius ryšius su Ispanijos Saragosos ir Igualados miestų savivaldybėmis, susipažinti su savivaldybių vykdomais projektais ir problematika bei aplankyti pasaulinę parodą „EXPO Zaragoza 2008“, kurios tema – vanduo ir darnus vystymasis. Kauno apskrities delegacija, kurią sudarė Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Jonavos meras Bronislovas Liutkus, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno rajono mero pirmoji pavaduotoja Nijolė Kliučienė, Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė, Kaišiadorių rajono meras Romualdas Urmilevičius, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas ir Raseinių rajono meras Petras Vežbavičius, apsilankė Igualados miesto savivaldybėje, čia ją priėmė miesto meras Jordi Aymami i Roca. Vizito Ispanijoje metu delegacija susitiko ir su Katalonų-lietuvių asociacijos prezidentu p. Xavier Batalla. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės Kauno apskrities savivaldybių ir Katalonijos autonominio regiono bendradarbiavimo galimybės, siekiant garsinti Kauno apskrities vardą Ispanijoje. Kauno delegacija mano, kad būtų galima surengti Katalonijos dienas visose Kauno apskrities savivaldybėse, be to, Kauno apskritis galėtų surengti prisistatymą Barselonoje ar kituose Katalonijos miestuose.Itin didelio delegacijos susidomėjimo sulaukė pasaulinė paroda „EXPO Zaragoza 2008“, kurios tikslas – plėtoti bendrą supratimą apie vandens išteklių naudojimo galimybes ir problemas.  Joje atsispindi geriausia vandens naudojimo patirtis ir pasaulinės naujovės, kurias Kauno apskrities savivaldybės galėtų panaudoti rengiant ir įgyvendinant vandentvarkos bei darnaus vystymosi projektus savo savivaldybėse.