Informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl asmens turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimai, kurie nustatė padidėjusius asmenų metinių pajamų dydžius antrinei teisinei pagalbai gauti. Pirmąjį asmens pajamų lygį atitinkantis asmuo – asmuo, kurio metinės pajamos neviršija 10 MMA, t. y. 8000 Lt per metus, pridedant po 3,75 MMA (t. y. 3000 Lt per metus) kiekvienam asmens išlaikytiniui, turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, kai valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Antrąjį pajamų lygį atitinkantis asmuo – asmuo, kurio metinės pajamos neviršija 15 MMA, t. y. 12000 Lt per metus, pridedant po 5,5 MMA (t. y. 4400 Lt per metus) kiekvienam asmens išlaikytiniui, turi teisę į antrinę teisinę pagalbą, kai valstybė garantuoja ir apmoka 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.