Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas yra skirtas vaikų vasaros poilsiui organizuoti ir vaikų socializacijai per mokslo metus. Šio konkurso tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.                      Prienų rajono savivaldybėje 2008 m. Vaikų socializacijos rėmimo konkursui pateiktos 33 programos, iš kurių 14 planuota įgyvendinti per mokslo metus, 19 – vasarą. 25 pateiktos programos tęstinės, 8 pateikiamos pirmą kartą. Vaikų socializacijos programos lėšų skirstymo komisijos sprendimu nuspręsta finansuoti 30 programų.2008 m. programoms finansuoti iš viso skirta 94 tūkst. litų, iš jų 76 tūkst. skyrė Švietimo ir mokslo ministerija, 18 tūkst. – Prienų rajono savivaldybė.Pirmą kartą pateikiamos programos:1.      Prienų specialioji m-kla, „Mokausi būti draugišku”.2.      Prienų raj. savivaldybės viešoji biblioteka, „Pažinti-Patirti-Išmokti“.3.      Orientavimosi sporto klubas „Šilas“, „Vasara“.4.      „Žiburio“ gimnazija (programa neturi pavadinimo).5.      Klebiškio pagr. m-kla, „Trokštu pažinti, pajausti, patirti“.6.      Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, „Išbandyk save skautų būryje“.7.      Želkūnų pagr. m-kla, „Pažinkime savo gimtąjį kraštą“.
Finansujamų programų sąrašas