Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdžio DARBOTVARKĖ1.Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto veiklos ataskaita.                                                                                                                         Pranešėjas Leonas Sakalavičius2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. (Reglamento projektas– Savivaldybės interneto puslapyje, skyrelyje „Naujienos”).                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų „Žiburio” gimnazijos direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo. (Su posėdžiui parengta medžiaga galima susipažinti Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje).                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Viliumi Žiūku.                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų.                                                                                                                         Pranešėja Vytautė Draugelytė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei užmokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo papildymo.                                                                                                                         Pranešėja Renata Pavlavičienė9. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                         Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo. (Su Sveikatos biuro nuostatais galima susipažinti pas Savivaldybės gydytoją).                                                                                                                         Pranešėjas Virginijus Slauta11. Dėl Socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėja Eugenija Sadauskienė13. Dėl Paramos mokinio reikmenims  įsigyti tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė14. Dėl paslaugų įkainių VšĮ Prienų ligoninėje patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė15. Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas” akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo bei Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos nustatymo” pakeitimo” pakeitimo.                                                                                                                          Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl UAB „Prienų vandenys” įstatinio kapitalo padidinimo.                                                                                                                          Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą, esantį J. Lukšos g. 3 Prienų m.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas18. Dėl pastato, esančio Kranto g. 8, Prienų m., perėmimo.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas19. Dėl savivaldybės akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo bei papildymo.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas22. Dėl nuomos sutarties sudarymo.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas23. Dėl leidimo nurašyti turtą.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas24. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.                                                                                                                           Pranešėjas Algis Čerkauskas25. Dėl UAB „Prienų energija” centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų Prienų rajone nuo 2008 m. spalio 1 d. nustatymo. (Su perskaičiuotų šilumos ir karšto vandens kainų dokumentais bei perskaičiuotų kainų pagrįstumo ekspertizės išvadomis galima susipažinti Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje).                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-113 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr T3-172 pakeitimo bei Kelių priežiūros ir plėtros programos 2008 m. papildomų lėšų paskirstymo Prienų m. ir rajono savivaldybės seniūnijoms kelių ir gatvių objektams (sandoriams).                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo.                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas28. Dėl tarifo už keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais nustatymo.                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas29. Dėl specialiojo plano patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                                          Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.