Liepos 21 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko pasitarimas, kurio metu išklausytos nuomonės, pasiūlymai apie Balbieriškyje esančią Mykolo Jeronimo Krupavičiaus vardo žemės ūkio mokyklą bei jos perspektyvas. Susitikime su Savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai Antanas Drungilas ir Juozas Gaudiešius, M. J. Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos direktorė Marijona Mitrulevičienė, Aytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė ir kt.Dabartiniu metu M. J. Krupavičiaus vardą turinti žemės ūkio mokykla priklauso Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Rajono meras akcentavo ministerijos dėmesio stoką šiai mokyklai. Jis išsakė nuomonę, jog būtų tikslinga, jei ši įstaiga priklausytų savivaldybei, juolab kad ji įsikūrusi tame pačiame pastate su Balbieriškio pagrindine mokykla. Tačiau, pasak ministerijos atstovo Juozo Gaudiešiaus, perduoti šią mokyklą Prienų rajono savivaldybei nėra galimybių dėl teisinių kliūčių. Jo manymu, racionaliausias sprendimas  – mokyklą jungti prie Alytaus profesinio rengimo centro, kadangi tai  suteiktų šiai nedidelei įstaigai daugiau galimybių. Šiam siūlymui pritarė dauguma susitikimo dalyvių.Savivaldybės meras patikino, kad bus ir toliau tariamasi, koks sprendimas šiai Balbieriškio seniūnijoje esančiai mokymo įstaigai pats naudingiausias. Artimiausiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus pristatyti visi argumentai, padėsiantys ateityje lemti teisingausią sprendimą.