Nuo 2008 m. liepos 31 dienos įsigaliojo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo pataisos, numatančios visiems, pateikusiems prašymus, suteikti informaciją apie minėtų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčius. Įstatyme nurodoma, kad informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos.Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko nuomone, bet kuris interneto vartotojas turi teisę rasti duomenis apie darbuotojų atlyginimus, nepateikdamas oficialaus prašymo ir nelaukdamas ruošiamo oficialaus atsakymo. Todėl nuo šiol susipažinti su Savivaldybės ir seniūnijų darbuotojų  mėnesiniu darbo užmokesčiu galima Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.prienai.lt/index.php?1980701328.