Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio Darbotvarkė2008-09-04 (ketvirtadienis), 10 val.1. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose.Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl socialinio pedagogo ir psichologo etatų steigimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas 3. Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėjas Rimvydas Zailskas 5. Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo.Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl žemės mokesčio.Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl Užuguosčio mokyklos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei trumpalaikio materialiojo turto perdavimo.Pranešėja Irena Judickienė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-180 ,,Dėl darbo sutarties nutraukimo su Viliumi Žiūku“ dalinio pakeitimo. Pranešėja Vytautė Draugelytė9. Dėl kompiuterinės ir programinės įrangos perėmimo. Pranešėja Irena Judickienė10. Dėl sutikimo priimti dovanojamą butą, esantį J. Brundzos g. 13-2, Prienų m. Pranešėja Irena Judickienė 11. Dėl ūkinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 23, Prienų m., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo.Pranešėja Irena Judickienė 12. Dėl sutikimo parduoti gyvenamąsias patalpas.Pranešėja Irena Judickienė 13. Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 7 d. viešojo posėdžio protokolu Nr. 02-22 patvirtinto nutarimo Nr. 2 vykdymo.Pranešėjas Valentas Ražanskas14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T3-261 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2008 m. viešųjų darbų programos“ pakeitimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-198 pakeitimo.Pranešėjas Valentas Ražanskas Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas Sprendimų projektai