Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. rugsėjo 25 d. (ketvirtadienį) 10 val., DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Jonu Aleškevičiumi.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijos direktoriaus paskyrimo terminuotam darbui.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl konkurso komisijos sudarymo.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo (Su nuostatais galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje).                                                                                                               Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo ir papildymo.                                                                                                               Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-129 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2008–2009 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl Prienų rajono savivaldybės Kunigiškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjiūčio 7 d. sprendimo Nr. 77 „Dėl Kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas12. Dėl 2008 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė13. Dėl Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjiūčio 7 d. sprendimo Nr. 77 „Dėl Kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl pritarimo 2008–2013 metų prioritetinių projektų sąrašui“ pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėjas Andrius Cechanavičius16. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, etatų steigimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.                                                                                                                  Pranešėjas Virginijus Slauta17. Dėl  valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2008 m. patvirtinimo.                                                                                                                  Pranešėjas Donatas Šimukonis18. Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė19. Dėl leidimo privatizuoti butus lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė20. Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė22. Dėl sutikimo perimti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė23. Dėl nematerialaus turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinei mokyklai panaudos pagrindais.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė24. Dėl ilgalaikio turto perdavimo (virtuvės įrangos) patikėjimo teise valdyti Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“.                                                                                                                  Pranešėja Irena Judickienė25. Dėl UAB „Pastatų vidaus sistemos“ tiekiamos šilumos kainos nuo 2008 m. lapkričio 1 d. nustatymo.                                                                                                                  Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-198 pakeitimo.                                                                                                                  Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl pritarimo Jiezno gimnazijos rekonstrukcijos darbų vykdymui.                                                                                                                  Pranešėjas Valentas Ražanskas28. Dėl Kviečio ir Lenktosios gatvių Prienų mieste geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė29. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl Prienų rajono tarybos 2001 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl detaliojo plano rengimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 1.5 punkto pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                    Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                                  Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.