Prienų rajono savivaldybės ir jos įstaigų atstovų delegacija, vadovaujama vicemero Kęstučio Palionio, lankėsi Liubane. Su šiuo pietvakarinėje Lenkijoje – Žemutinėje Silezijoje – esančiu miestu bendradarbiaujama jau nuo 1999 metų pagal pasirašytą sutartį. Prienų delegaciją priėmė ir visą vizito laiką globojo Liubano miesto burmistras Konradas Rowinskis, jo pavaduotojas Henrikas Rogackis ir už miesto vystymo sektorių bei užsienio svečių programą atsakinga Ana Pšytulska.Pas miesto burmistrą surengta  vaizdinė miesto prezentacija ir diskusijos. Po to apžiūrėtas jau 15 metų sėkmingai renovuojamas Liubano senamiestis. Smarkiai nukentėjęs per karą, vėliau patyręs „blokinę“ statybų bangą, dabartinis  Liubanas su 25 tūkst. gyventojų kryptingai įgauna buvusius savo kontūrus (vokiškai architektūrai būdingų elementų ir šiuolaikinio modernumo derinys).Vizito metu aplankytas ir regioninis miesto muziejus, civilinės metrikacijos salė, viešoji M. Konopnickos vardo biblioteka.Atskirai  domėtasi  komunalinių atliekų tvarkymo centru – pagal europinius standartus, pasinaudojus ES parama, įrengtu sąvartynu, vandens valymo įrenginiais. Lankytasi ir trijose  mokymo ir ugdymo įstaigose – naujame licėjuje, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir gimnazijoje. Su pastarąja prieš keletą metų ryšius užmezgė  Pakuonio pagrindinė mokykla. Po šio vizito tikimasi tolimesnio, galbūt glaudesnio, abiejų mokyklų bendradarbiavimo. Beje, labai nudžiugino lenkų moksleivių geranoriškumas.  Kultūrinę vizito programą sudarė Vroclavo – didžiausio to regiono miesto ir administracijos centro – apžiūrėjimas, kelionė į kalnus ir aukščiausią jų tašką Sniežką (1600 m. virš jūros lygio). Originaliai suorganizuota išvyka „3 valandos – 3 šalys”. Per šį laiką suspėta paviešėti  Vokietijos Zittau mieste, Čekijos Frydlante (šalia stūksančioje impozantiškoje viduramžių pily kurį laiką gyveno ir romaną „Pilis” sukūrė Francas Kafka) ir Lenkijos Bogatynėje.Džiugu, kad gražus miestų bendradarbiavimas sėkmingai tęsiamas. Tai suteikia galimybę susipažinti ne tik su darbo viešajame sektoriuje specifika, bet ir su krašto žmonėmis, jo kultūra. Marytė Žaromskienė