Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pradeda įgyvendinti „Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP+) projektus, kuriuose dalyvaus ir mūsų savivaldybės mokyklos. Dalyvausiančias mokyklas pagal pateiktas paraiškas atrinko Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta mokyklų projektų atrankos komisija.
Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ dalyvaus šios mokyklos:„Ąžuolo“ pagrindinė mokykla;Išlaužo pagrindinė mokykla;Stakliškių vidurinė mokykla.
Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ dalyvaus šios mokyklos:Skriaudžių pagrindinė mokykla;„Žiburio“ gimnazija;„Ąžuolo“ pagrindinė mokykla;Stakliškių vidurinė mokykla;Jiezno gimnazija.
Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ dalyvauja „Žiburio“ gimnazija, Jiezno gimnazija, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, o projekte „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ – Prienų Jaunimo mokykla.
                       Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija