Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto ir turizmo vystymą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos bei dokumentų tvarkymo taisykles;turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (socialinių mokslų studijų sritis, viešojo administravimo ar edukologijos kryptis);mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2  ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai” dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu  (8 319) 61 107, el. p. [email protected]