2008 m. spalio 7 d. Savivaldybės  mero potvarkis Nr (2.1)-P1-18.