Informuojama, kad parengta Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau vadinama – SPAV) ataskaita. Plano rengimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12,  LT-59126 Prienai. Plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas. SPAV rengėjas – VšĮ „NPR“, A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius. Su Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano SPAV ataskaita galima susipažinti:Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės a. 12, 117 kab., LT-59126 Prienai) ir VšĮ „NPR“ patalpose (A. Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius) nuo 2008-10-15 iki 2008-11-12 (darbo dienomis). Motyvuoti pasiūlymai raštu dėl SPAV ataskaitos gali būti teikiami:Nuo 2008-10-15 iki 2008-11-12 Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui adresu: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai (kontaktinis asmuo – Lina Guzaitienė,  el. paštas [email protected]) ir VšĮ „NPR“ adresu: A. Vivulskio g. 6/8-36,  LT-03221 Vilnius (kontaktinis asmuo – Indrė Dičiutė, el. paštas [email protected]). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: 1. vardą, pavardę (pavadinimą), adresą;2. motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas;3. pasiūlymo teikimo datą. Viešas visuomenės supažindinimas su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita įvyks 2008 m. lapkričio 13 d. 14.00 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės a. 12, 117 kab., LT-59126 Prienai.