2008 m. spalio 16 d. Savivaldybės mero potvarkis Nr. (2.1)-P1-19