Praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybėje viešėjo Belgijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos įvairių švietimo institucijų ir įstaigų darbuotojai. Šio pažintinio apsilankymo tikslas – keistis švietimo kokybės vertinimo ir įsivertinimo patirtimi. Vizitas buvo organizuotas pagal Prienų rajono savivaldybės ir Švietimo mainų paramos fondo pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, laimėjus tarptautinį projektą. Vilniuje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje svečiams buvo pristatyta švietimo kokybės vertinimo ir įsivertinimo samprata Lietuvoje, aptartos vertinimo ir įsivertinimo procedūros bei jų įtaka švietimo kokybei nacionaliniu lygiu.
         Prienų rajono savivaldybėje su svečiais susitiko rajono meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pristatė švietimo situaciją ir tendencijas rajone. Vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė kalbėjo apie vertinimo ir įsivertinimo procedūras ir įtaką švietimo kokybei regioniniame lygyje. Visa savaitė buvo skirta rajono švietimo įstaigų lankymui.  Prienų švietimo centre užsienio šalių švietimo darbuotojai domėjosi centro veikla, patys pristatinėjo savo šalių švietimo sistemas, diskutavo apie jų ypatumus ir skirtumus. Lankydamiesi Išlaužo pagrindinėje ir Nemuno pradinėje mokyklose, lopšelyje-darželyje „Pasaka“ bei „Žiburio“ gimnazijoje svečiai išklausė mokyklų vadovų pranešimus apie mokyklų įsivertinimo modelius, domėjosi ugdymo procesu, diskutavo apie įsivertinimo ir išorinio vertinimo informacijos naudojimą mokyklų veiklų tobulinime, dalyvavo pamokose, bendravo su mokytojais ir mokiniais.
        Visiems, beje, pirmą kartą apsilankiusiems Lietuvoje, svarbi buvo ne tik dalykinė vizito pusė, bet magėjo kuo artimiau pažinti mūsų kraštą, papročius, tradicijas. Tad vakaras, praleistas Prienų krašto muziejuje, tapo gražiu susipažinimu su lietuvių istoriniu, kultūriniu, kulinariniu paveldu. Svečiams buvo pristatyta kultūrinė – edukacinė programa „Duonos kelias“, kur patys galėjo dalyvauti duonos kepimo procese, paragauti tradicinių lietuviškų valgių, parašyti laišką duonai. Iki ašarų visus sujaudino dar šilti pačių padaryti duonos kepalėliai, rūpestingų muziejaus moterų iškepti ir įteikti kiekvienam lauktuvių.

          Vizito metu aptartos ir konkrečios kai kurių Prienų rajono savivaldybės  ir užsienio šalių mokyklų bendradarbiavimo galimybės bei būsimas dalyvavimas bendruose projektuose. Kaip sakė Angela Richmond-Fuller iš Didžiosios Britanijos, šis dalyvavimas projekte tapo puikia galimybe ne tik aplankyti šalį, bet ir susipažinti su gana aukšto lygio švietimo sistema ir ugdymo veiklomis, pasidalinti patirtimi, pabendrauti su specialistais iš kitų šalių.