Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. spalio 30 d. (ketvirtadienį) 10 val.,DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo (Su papildoma medžiaga galima susipažinti Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje).                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                            Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto.                                                                                                                            Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl kompensacijų  už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                             Pranešėja Eugenija Sadauskienė7. Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė8. Dėl pritarimo projektams „Prienų miesto šiaurinio išvažiavimo įkalnės (Kauno g. tęsinio) rekonstrukcija“ ir „Prienų miesto J. Brundzos gatvės rekonstrukcija“.                                                                                                                              Pranešėjas Andrius Cechanavičius9. Dėl veikiančių kapinių statuso suteikimo Pakuonio miestelio kapinėms.                                                                                                                              Pranešėjas Audrius Narvydas10. Dėl pritarimo pirkti gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės sklypu (valstybės garantijoms vykdyti).                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė11. Dėl ilgalaikio turto (virtuvės įrangos) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Prienų rajono savivaldybės Skriaudžių pagrindinei mokyklai.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė12. Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo UAB „Dzūtra“ panaudos teise.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė13. Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė14. Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė15. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams patikėjimo teise.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė16. Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas.                                                                                                                              Pranešėja Irena Judickienė17. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo teismine tvarka ginčyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. O3-132.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas18. Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas19. Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Su planu galima susipažinti Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje).                                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas20. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėjas Valentas Ražanskas21. Dėl veitinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos.                                                                                                                                Pranešėjas Valentas Ražanskas22. Dėl pritarimo, kad būtų pasirašytos sutartys.                                                                                                                                Pranešėjas Valentas RažanskasSavivaldybės meras                                                                                  Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.