Stakliškių seniūnijoje esantis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės postas turėtų papildyti savo pajėgas. Būtent tuo tikslu spalio 27 d. Stakliškėse vyko susitikimas. Pokalbyje su LR krašto apsaugos ministru Juozu Oleku, kitais ministerijos bei Lietuvos kariuomenės atstovais dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotojas Kęstutis Palionis ir kt. Pasak krašto apsaugos ministro, šio susitikimo tikslas – sutarti dėl dar vieno oro erdvės stebėjimo bokšto įrengimo. Naujasis bokštas kartu su radaru pagerins oro erdvės stebėseną ir sustiprins šalies oro erdvės apsaugą. Taip pat buvo pažymėta, kad naujojo bokšto statybos detalieji planai bus svarstomi viešai su vietos bendruomene.Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko teigimu, rajono vadovybė suinteresuota šiuo statiniu, ypač jei jei jo atsiradimas prisidės ir prie infrastruktūros gerinimo. Taip pat savivaldybės vadovas išreiškė pageidavimą, kad būtų suteikta bent minimali galimybė visiems besidomintiems susipažinti su šiais stebėjimo postais ir jų funkcijomis.