Informuojame, kad nebus atliekamas Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų ir Birštono savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi nustatyta tvarka atlikus strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką nustatyta, kad plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai. Su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima susipažinti pas planavimo organizatorių – Kauno apskrities viršininko administraciją. Kontaktinis asmuo Salomėja Kemzūrienė – Žemės tvarkymo departamento Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus vedėja, tel. (8 37) 40 97 69, 102 kabinetas, L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas.